Budżet 2013 – upoważnienie do rozmów trójstronnych cz.II budżet UEE. Herczog: Komisja ds. budżetu i KE uwzględniają nasze sugestie. Trzeba szukać synergii i solidarności pomiędzy państwami, w sprawie programu wzrostu gospodarczego. Kraje członkowskie nie mogą zrezygnować z finansowania programów. Ważna jest też solidarność międzypokoleniowa. Stoimy przed dużymi wyzwaniami w UE. Program COSME jest instrumentem objętym przyszłymi ramami finansowymi. Dobrym pomysłem są obligacje projektowe, które są ważnym elementem finansowania. Rok 2012 jest ostatnim rokiem programowania i trzeba przyjrzeć się środkom na płatności, a nie tylko na zobowiązania. Od 2013 roku potrzebujemy 360 mln € w ramach instrumentu elastyczności. Nie można programu ITER realizować kosztem VII programu ramowego. Należy wykorzystać rezerwy z VII programu ramowego i innych programów. Niezmiernie ważne jest też przedyskutowanie ram finansowych.

P.Rubig: W UE mamy kryzys zadłużenia. Długi muszą być spłacone i na tę spłatę trzeba zapracować w realnej gospodarce. Niezmiernie istotne jest wsparcie dla młodych przedsiębiorców zajmujących się eksportem. Należy też postawić na nową linię wspierania kobiet. Programem ERASMUS dla młodych przedsiębiorców jest obecnie objętych 3000 przedsiębiorstw. Należy też wspierać program SHUMAN, który promuje i pomaga w kształceniu dziennikarzy. Program ITER nie powinien być finansowany ze środków VII programu ramowego. W VII programie ramowym trzeba kłaść nacisk na Energię.

R. Butikofer: Programy Horyzont 2020 i COSME mają centralną rolę dla gospodarki UE. Na program ITER jest przeznaczone 260 mln € z środków na obszary badawcze i naukowe. To jest zły pomysł i należy się temu przeciwstawić. Zgodnie z wypowiedziami naukowców, komercyjne wykorzystanie programu ITER nastąpi najwcześniej za 50 lat. Programy pilotażowe będą przyjmowane do 30.05 i dalej nad nimi pracować.