Budżet na rok 2014 – upoważnienie do rozmów trójstronnych. budżet UESprawozdawca R. Butikofer: Sytuacja jest mało przejrzysta. KE chce, aby budżet został przyjęty w czerwcu. Jest decyzja, którą podjąć musi Ecofin. Część krajów nie chce zwiększyć budżetu. Nie jest jasne, czy uda się uzyskać porozumienie. Kolejną kwestią jest decyzja Parlamentu w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych. Kontrowersje będą skutkowały cięciami, szczególnie w dziedzinach, którymi zajmuje się komisja ITRE. Straci Galileo, Horyzont 2020, Connecting Europe, Erasmus dla Wszystkich, czy COSME. Program COSME będzie tak słabo finansowany, że może prowadzenie takiego mini programu nie ma w ogóle sensu. Elastyczność, o której wszyscy mówią powinna być wykorzystana na cele z działu 1A.

R. Jordan: Negocjacje są trudne. Nie wiadomo, jakie będą środki dostępne. Potrzebna jest pewność. Horyzont 2020 zszedł z 18 mld. euro zaproponowanych przez Komisje Europejską do 17 mld. euro w 2013 roku. Na Horyzont musi być kładziony nacisk – potrzebne jest 100 mld. na ten program do 2020 roku. Trzeba też skupić się na finansowaniu COSME. Ważna jest infrastruktura energetyczna.

E. Herzog: Trzeba bardzo poważnie podejść do opinii nt. budżetu. Rada obniżyła WRF o 38 mld euro. Na arkuszach Excela doszło do manipulacji i nie może to być traktowane prawnie. Konkluzje Rady nie zostały wzięte pod uwagę. Trzeba zwrócić na to uwagę. Odpowiedzialnością Rady są cięcia budżetowe. To nie Parlament jest za to odpowiedzialny i na to też trzeba zwrócić uwagę. Trzeba szukać sposobu na zbieranie środków w ramach elastyczności.

C. Gutieres-Cortines: Ważne by pieniądze dobrze wydać. Wcześniej mieliśmy dużo pieniędzy, ale nie było kontroli, żeby były one dobrze wydawane. Potrzebne jest merytoryczne badanie kryteriów, koordynacja. Potrzebne jest dobre zarządzanie pieniędzmi.

J. P. Audy: Trzeba mówić o środkach na płatności. Potrzebna jest kwota, która zostanie przekazana na płatności.

Sprawozdawca R. Butikofer: Lobby AGRI jest dużo mocniejsze od lobby ITRE. Tak jest w Parlamencie jak i w Komisji. Trzeba mocno zabiegać o swoje racje. Trzeba zaostrzyć charakter negocjacji. Potrzebne są działania, nie rozmowy w Komisji ITRE. Jeżeli chodzi o Horyzont – trzeba się trzymać 80 mld. Nie można tych kwot podwyższać do 100 mld, bo nie ma w tej chwili argumentów, by takie kwoty uzyskać.