Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje. budżet UEJ.Haug: Istnieje wstępna decyzja w sprawie wieloletnich ram finansowych ale nie ma żadnych zobowiązań legislacyjnych. Komisja przygotowała swój projekt na podstawie danych Rady Europejskiej z 8 lutego. W polityce rolnej ma obowiązywać dyscyplina budżetowa , będzie o 5 % mniej płatności dla rolników (142,5 mld. euro). Istnieje luka między zobowiązaniami a płatnościami. 10,7 mld euro jest przeznaczone na zobowiązania, reszta natomiast ma dotyczyć starych ram i zobowiązań, które musza być spełnione. Podczas przyszłego roku budżetowego Komisja Europejska nie udostępni wszystkich środków na zobowiązania. Ten trend budzi duże zaniepokojenie. Ustawodawcą jest Parlament z Radą, więc jeśli są jakieś zobowiązania to Komisja powinna trzymać się danych budżetowych, które zostały ustalone. Na program działań w sferze zdrowia publicznego jest bardzo niewiele środków: 0,04%. Program LIFE nie ma być implementowany przez Komisję a ma być implementowany przez nową Agencję Wdrożeniową. Jest to trend do eksternalizacji, który wzmocnił się w Komisji Europejskiej w ostatnim roku. W ten sposób Komisja pozbywa się kosztów na administrację w jej dziale 5. Te koszty są przerzucane na środki operacyjne. Podejście Komisji w sprawie Agencji jest nie do zaakceptowania. Komisja już dawno zobowiązała się by koszty administracyjne obniżyć i w ramach tego obniżania, personel we wszystkich instytucjach ma być zredukowany o 5 % do 2017 roku. Komisja chce większych redukcji nawet o kolejne 2 % na przestrzeni roku.

M.Fernandes: Kryzys finansowy, gospodarczy itp. nie może w żadnym stopniu ograniczać ambicji jeśli chodzi o ochronę środowiska i nie może kazać nam rezygnować z awangardowego miejsca, które mamy na świecie. Rada 8 lutego zdecydowała, iż 20 % wieloletnich ram finansowych ma być przeznaczone na rzecz ochrony klimatu. Należy zastanowić się jak optymalnie wykorzystać to 20 % i jak je ewentualnie uzupełnić. Ochrona środowiska powinna mieć charakter horyzontalny powinna być także widoczna w polityce spójności. Należy kłaść duży nacisk na Europejską Strategię 2020 i Plan Działań na Rzecz Ochrony Środowiska.

D.Roth – Behrendt: Zamiary Komisji wobec Agencji są naprawdę niewiarygodne. Można zastanawiać się nad tym, czy są możliwości oszczędności w Agencji. Należy dokonać przeglądu działalności i możliwych sposobów wykorzystania tych agencji. Nie można mówić, iż we wszystkich agencjach trzeba zaoszczędzić 2 % personelu.