Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2013 – wszystkie sekcje. budżet UESprawozdawca: N. Butikofer : Bardzo trudno przełamać impas. Komisja przewiduje 2% wzrost w środkach na zobowiązania i 1,6% w płatnościach. Aby pokryć zobowiązania z poprzednich lat, to miało być odpowiednio 4,1% i 17,8%. Zobowiązania kontraktowe i płatności są zatem bardzo w tyle. 6,1% na VII Program Ramowy, 7% na 1program na rzecz innowacji, to tez mniej niż przewidywano. Cięcia środków na program innowacyjności CIP wynoszą 40% w stosunku do oryginalnego projektu komisji. Cięcia na zobowiązania to 10%, na płatności 23%. To przeszkodzi w osiągnięciu celów w zakresie wzrostu i zatrudnienia przyjętych przez szefów państw i rządów. Mówi się o wsparciu dla przemysłu, innowacyjnych nowych przedsiębiorstwach, innowacyjnych MŚP, a następnie przyjmuje się budżet który uniemożliwia sprostanie tym wyzwaniom. Poziom środków powinien być adekwatny do zobowiązań i celów UE. Możemy ulec Radzie, albo będziemy walczyć o odpowiedzialny budżet. Przede wszystkim trzeba walczyć o finanse dla MŚP oraz dla badań  naukowych i rozwoju. Prace nad budżetem będą odbywały się podczas wakacji. Trzy z siedmiu projektów pilotażowych zaproponowanych przez członków komisji ITRE otrzymały pozytywna ocenę – należy poprzeć te projekty w głosowaniu. (nie było sprawozdawców cieni, ani przedstawiciela KE)