Projekt budżetu na 2014 r. – stanowisko Parlamentu – wszystkie sekcje budżet UESprawozdawca R. Butikofer: Budżet na rok kolejny to zapowiedź dalszych redukcji. Udało się wybronić tylko jeden dział, jednakże na jego wzrost składa się w tym przypadku wynik programów infrastrukturalnych. Prezentowany dokument nie jest zadowalający i różni się zdecydowanie od wstępnych zapowiedzi. Większość jego zapisów jest dość skompilowana, zaś niektóre rozdziały i podrozdziały nie zostały zbyt dobrze dopracowane. Nie wiadomo jak wiele pieniędzy z programu Horyzont 2020 będzie przeznaczone na GDI. W ostatnich 2 latach trudno było doprowadzić środki na płatności do pożądanego stanu, jednak na jesieni tego roku powinna się wreszcie pojawić długo oczekiwana zgoda na ich zwiększenie. Jeśli RE zaproponuje nowe cięcia, należy przywrócić propozycję komisji, mówiącą m.in. o tzw frontloadingu dla programu Horyzont 2020. Był on co prawda przewidziany, ale w chwili obecnej jest niewystarczający, by zasypać przepaść miedzy środkami i proponowanymi działaniami. W przypadku programu COSME – występuje brak frontloadingu, pojawiły się natomiast cięcia w wysokości 20%, należy zatem postulować ich redukcję o połowę.

P. Rubig: Obniżenie budżetu o 3,4 % to wbrew pozorom duża redukcja. W drodze negocjacji warto optować za zwiększeniem środków na Horyzont 2020, program COSME oraz Program na rzecz konkurencyjności i innowacji. Pozytywnym aspektem wydaje się ustanowienie mechanizmu frontloading-u na program ERASMUS.

Budżet Unii Europejskiej

Budżet Unii Europejskiej

 Trzeba pomyśleć nad tym, co zrobić z przedsiębiorstwami, które potrzebują gwarancji ze strony programu COSME. Istnieje obawa, że małe i średnie przedsiębiorstwa, nie dysponują odpowiednią bazą finansową i mogą sobie nie poradzić bez wsparcia ze strony UE.

C. Ehler: KE przedstawiła propozycję 10% cięć. W 2014r. środki przeznaczone na wydatkowanie, będą niższe od tych z 2013r., ze względu na zastosowanie formuły frontloading-u. Nie zdarzyło się jeszcze w historii PE, by robiono taki duży krok w tył. Działanie takie wywracają ideę programu Horyzont 2020 do góry nogami i muszą być potratowane jak szaleństwo, gdy w czasie kryzysu niejako się go konserwuje, ograniczając środki na działania innowacyjne. Oficjalne przyznawanie się UE do deficytu finansowego jest fatalną przesłanką dla całej wspólnotowej gospodarki, którą w tej sytuacji będzie bardzo trudno pobudzić do intensywnego wzrostu.

Sprawozdawca R. Butikofer: Należy zaakceptować istniejące problemy unijnego sektora finansów i jednocześnie pracować nad tymi płaszczyznami, gdzie można wprowadzić jakieś zmiany. Ze smutkiem należy zauważyć, że w budżecie zaplanowano zbyt mało środków dla odwrócenia negatywnych tendencji. Kolejne niebezpieczeństwo jest takie, że obywatele Europy mogą tego nie zrozumieć i z pewnością nie zabraknie im odwagi w wyciągnięciu politycznych konsekwencji w stosunku do wspólnotowych gremiów decyzyjnych.